Martonvaara

Auringon lasku


 
Martonvaaran kylän kehittämishanke
Martonvaaran kyläyhdistys ry teki keväällä 2003 vakituisten asukkaiden ja kesäasukkaiden ideoiden pohjalta kylän kehittämissuunnitelaman, jonka toteuttamiseksi kyläyhdistys on saanut LEADER+ -rahoitusta. Hanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2003-2005.

Hankkeen tavoitteena on:
 • saada uutta puhtia yritystoimintaan
 • lisätä asukkaiden viihtymistä paikkakunnalla
 • lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä
 • herättää kesäasukkaissa halua viettää entistä pitempiä aikoja paikkakunnalla tai
 • positiivisen mielikuvan ansiosta saada uusia asukkaita muuttamaan kylään
 • kiinnittää huomiota asuinympäristön viihtyisyyteen
 • lisätä Martonvaaran matkailullista vetovoimaa
 • edistää uusien matkailu- ja muiden yritysten syntymistä kylään
 • paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ym.
Mitä tehdään ?
 • erilaisten kesä- ja talvitapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
 • tanssilavan ja siihen liittyvien rakennusten kunnostaminen
 • Laivarannan kunnostaminen ja väylän ruoppaus
 • muistelukivi hautausmaan uudelle puolelle ja uuden puolen kunnostus
 • kellotornin uusiminen yhteistyössä seurakunnan kanssa
 • kyläkirjan puhtaaksikirjoittaminen
 • ilmoitustaulujen rakentaminen
 • maisemien siistiminen pusikoita raivaamalla ja romuja keräämällä
 • asukkaiden henkinen piristäminen erilaisten virkistys-, kulttuuri- ja koulutustapahtumien sekä retkien avulla
 • Martonvaaran www-sivujen päivittäminen

  Mitä on tehty vuoden 2003 aikana ?
  • markkinat ja kirpputori Narinkan pihalla
  • kesätansseja lavalla
  • rantakalailta Laivarannassa yhteistyössä Marttojen kanssa
  • mykyrokka- ja talvikauden suunnitteluilta
  • ensimmäinen romunkeräys
  • hautausmaan uuden puolen kunnostus
  • muistelukiven pystytys
  • joulukuusi ja valot hautausmaalla
  • muistelukiven siunaus- ja paljastustilaisuus kappelissa ja hautausmaalla, lippuvartiossa reservin upseerit ja aliupseerit, sekä juhlakahvit Narinkassa yhteistyössä Marttojen kanssa
  • kynttilöiden sytytys sankarihaudoille yhteistyössä reservin upseerien ja aliupseerien kanssa Itsenäisyyspäivänä
  • pikkujoulu Narinkassa
  • kyläkirjan puhtaaksikirjoittaminen jatkuu
  • www-sivujen päivittäminen

  Mitä on tehty vuoden 2004 aikana ?

  • teatterimatka Joensuuhun helmikuussa
  • laivaväylää ruopattu huhtikuussa
  • järjestetty romunkeräys
  • Martonvaaran kyläkirja, MARTONVAARA - historiaa ja muistelmia, valmistunut
  • uusi kellotapuli pystytetty hautausmaalle yhteistyössä seurakunnan kanssa
  • Polvijärven kunnalta saatu 10 m laituria, joka asennetaan paikalleen 2005
  • tanssilavalle rakennettu uusi käymälä
  • kesäaikaan pidetty tansseja lavalla lauantaisin
  • rantakalailta yhteistyössä marttojen kanssa
  • yhteinen pikkujoulu ja Martonvaaran marttojen 70-vuotisjuhla joulukuussa


  Mitä on tehty vuoden 2005 aikana ?

  • Laivarannan laituri korjattu ja kiinnitetty
  • tanssilavalle rakennettu uusi kioski
  • kioskin ja käymälän maalattu
  • kappelin kivijalka rapattu ja ympäristöä kunnostettu
  • Kansalan liikenteenjakaja "ehostettu"
  • kesällä pidetty tansseja juhannuksesta heinäkuun lopulle, järjestetty markkinat ja kirpputori sekä rantakalailta
  • marraskuun lopulla vietettiin hankkeen päättäjäistilaisuus Kolilla. Mukana oli yhteensä 38 kyläläistä. Tilaisuudessa palkittiin vuoden talkoolaisena Heimo Tanskanen (Halla-aho) ja kesäasukas-talkoolaisena Esko Tanskanen (Pekkala).

   KYLÄ KOMIAKSI -hankkeessa hankesihteerinä toimi Sinikka Eronen